Dendermondestraat – Openveldstraat – Keizer Karellaan – Bouwen van een agrarisch gebouw en ontwikkeling van landbouw- en natuurgebieden – 15/06/2023

gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed: Dendermondestraat – Openveldstraat – Keizer Karellaan   

Identiteit van de aanvrager:   Leefmilieu Brussel   

Hoofdactiviteit:                         bouwen van een agrarisch gebouw en ontwikkeling van landbouw- en natuurgebieden

Omtrek en zone: structurerende ruimten, gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing, groengebied met hoog biologische waarde, zone voor Stedelijke Herwaardering 2020, verkavelingsvergunning

Hoofdreden van het onderzoek: Effectenverslag – Art. 175/20 – openbaar onderzoek van 30 dagen

art. 175/15 van het BWRO: effectenrapport (aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5000m²)
Art. 188/7: aanvrag die onderworpen worden aan een passende beoordeling van de effecten van een project of een inrichting op het Natura 2000-gebied, Art. 126§11 Afwijking aan een verkavelingsvergunning

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 24/04/2023 tot 23/05/2023

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228 (tel.02/563 59 03)

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt:

  • op donderdag 15 juni 2023 vanaf 09:15
  • in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Sint-Agatha-Berchem, op 13 april 2023

Gepubliceerd op:
13 april 2023