Continuïteit van de openbare dienst

Overal in de administratie wordt het onthaal van het publiek dat zich absoluut moet verplaatsen, op een veilige manier gedaan.

Onze administratieve diensten blijven open voor het publiek, op vooraf gemaakt afspraak per telefoon of per e-mail met de bevoegde dienst. Het respecteren van de social distancing (1m50) blijft in alle omstandigheden behouden.

De ingang van het gemeentehuis is operationeel met één persoon aan het onthaal (de deur blijft gesloten en er werd een videosysteem geïnstalleerd).

Alle gemeentelijke loketten, de verschillende receptiebalies, de bibliotheken en het sportcomplex zijn voorzien van plexiglas ramen.

Het callcenter (02/563.59.99) is sinds 16 maart actief en beantwoordt alle vragen van de Berchemnaren.

We willen u er ook aan herinneren dat veel administratieve procedures kunnen worden uitgevoerd via de onlinediensten van IRISbox.