Cultuur

Premie voor de culturele en creatieve sector

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar om organisaties in de Brusselse culturele en creatieve sector te ondersteunen. 

Deze premie is bedoeld voor de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de coronacrisis.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een eenmalige premie van 2.000 euro krijgen.

Dien uiterlijk op 15 juli 2020 uw premieaanvraag in als u aan de criteria voldoet.

Ga na of u de premie kan aanvragen.