Frères Becquélaan

Henri BECQUE en Corneille BECQUE zijn twee broers die beiden in Sint-Agatha-Berchem zijn geboren en zich als vrijwilligers meldden voor de oorlog 14-18. Henri werd geboren in 1893 en dient als soldaat bij de 3e Compagnie karabiniers-cyclisten. Hij ligt met zijn compagnie gelegerd aan het front bij Drie Grachten in Noordschote in de IJzervallei. Sinds de blankzetting van de IJzervlakte verloopt de toegang daartoe

over een wirwar van onderling verbonden zogenaamde “waterposten”. De streek ondergaat een reeks Duitse aanvallen en op 22 februari 1915 komt Drie Grachten zwaar onder vuur te liggen. Soldaten en officiers die de hel overleven zijn zwaar aangedaan. Henri valt na 7 maanden moedig strijden aan het front die dag eervol op het slagveld. Hij was nauwelijks 22. “Als blijken van dankbaarheid vanwege een erkentelijk vaderland aan zijn militairen van lagere rang dan officier die hun leven gaven voor de verdediging van de gezinnen en de eer van het Belgische volk.”

Hij krijgt de graad van Ridder in de Orde van Leopold II met palm. Hij wordt tevens postuum onderscheiden met het Oorlogskruis, de Overwinningsmedaille en de Oorlogsherinneringsmedaille. Zijn, broer Corneille werd geboren in 1886 en wordt ingelijfd bij het 11e Regiment artillerie. In september 1918, tijdens de bevrijding van België, bevindt hij zich met zijn regiment ten noorden van Ieper ter ondersteuning van de aanval van de 3e divisie infanterie op Moorslede. Het wordt een moordende strijd. Tal van soldaten laten het leven bij het heroveren van dit kleine, door bommen compleet verwoeste dorpje.  Ook Corneille haalt het niet.  Hun namen staan gegrift op het oorlogsmonument aan het Oude Kerkhof van Sint-Agatha-Berchem. Hun gezamenlijke grafsteen ligt in de schaduw van het oorlogsmonument aan het Oude Kerkhof.