Gemeentelijk onderwijs

Basisonderwijs

De Knapzak image_tile (2)
De gemeentelijke basisschool maakt deel uit van Scholengemeenschap Spectrum

www.gbsdeknapzak.be

Directie: mevrouw Carine GULDEMONT

Kleuterschool

Soldatenstraat 19
Tel.: 02/465 30 97

Openveldstraat 110
Tel.: 02/465 21 42

Lagere school

Soldatenstraat 19
Tel.: 02/465 30 97

Buitenschoolse opvang – Pedagogisch project (.pdf) & Reglement van Inwendige Orde (.pdf)

Dienst facturatie van de gemeentelijke scholen

Koning Boudewijnplein 1-3
T.: 0499/77 86 54
Permanentie op donderdag van 15u tot 17u.

Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen – Hernieuwing van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2025 (.pdf)