Gemeenteraad- dagorde

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023 om 20u in de Raadzaal (Koning Albertlaan 33). Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

Dagordre: PDF

OPENBARE ZITTING
1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28 september 2023 – goedkeuring

2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel
234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling

3. OCMW – Begrotingswijziging nr 3 van het jaar 2023 zonder impact op de bijpassing van de gemeente – goedkeuring

BURGEMEESTER – M. LAMOULINE

4. Begroting dienstjaar 2023 – Begrotingswijziging nr. 2 – gewone en buitengewone diensten –
goedkeuring

5. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – jaarverslag van de beheerder aangeduid door de
gemeente in de Intercommunale – mededeling

6. Intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services – aanduiding van één
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering – geheime stemming

7. Toetreding tot de “Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et
économiques” – goedkeuring

8. Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques – aanduiding van
5 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering – goedkeuring

9. Duurzaam Wijkcontract – tripartiete overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-
Agatha-Berchem, de VZW “GC De Kroon” en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest – goedkeuring

10. Duurzaam Wijkcontract – tripartiete overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-
Agatha-Berchem, de VZW “Centrum voor stadecologie” en de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest – Gecultiveerd biodiversiteit – goedkeuring

11. Duurzaam Wijkcontract – tripartiete overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem, de vzw “Centrum voor stadecologie” en de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest – Zeroafval – goedkeuring

12. Duurzaam Wijkcontract – tripartiete overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-
Agatha-Berchem, de vzw “Patrimoine à roulette” en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest – goedkeuring

13. Duurzaam Wijkcontract – tripartiete overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-
Agatha-Berchem, de VZW “Garance” en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest –
goedkeuring

14. Duurzaam Wijkcontract Moderne Wijk- socio-economische projecten – Reglement oproep voor
burgerinitiatief – goedkeuring

15. Natuurramp als gevolg van de aardbeving van 8 september 2023 in Marokko- subsidie van 10.000,00
euro aan het Belgische Rode Kruis – goedkeuring

2E SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE

16. Brede School – Convenant Brede School Brussel 2024-2025 voor de Gemeente Sint-Agatha-Berchem _ goedkeuring

17. Overeenkomst met VIVAQUA betreffende de omwisseling van technisch materieel – levering van
pijpstandaards en zwanenhalzen – goedkeuring

6E SCHEPEN – MME DJERROUD

18. Retributiereglement bettrefende het gebruik van kerstchalets – goedkeuring

Gepubliceerd op:
11 oktober 2023

Meer artikels ?