GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vindt plaats op 14 oktober 2018.
Een kans om het beleid van de gemeente mee te bepalen.

U bent geen Belg, u kan ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

De personen die de Belgische nationaliteit niet hebben kunnen ook onder bepaalde voorwaarden stemmen.

De burgers van een Lidstaat van de Europese Unie kunnen stemmen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat zij zich vooraf inschrijven als kiezer.

De burgers van een Staat die buiten de Europese Unie moeten bovendien minstens vijf jaar in België wonen.

Schrijf u ten laatste in ten laatste op 31 juli 2018. Het inschrijvingsformulier kan je verkrijgen bij de gemeente of downloaden op de website www.verkiezingen.fgov.be

De buitenlandse kiezers hebben nog de mogelijkheid om zich achteraf uit te schrijven en kunnen een volmacht geven indien ze niet in staat zijn te gaan stemmen.