GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vindt plaats op 14 oktober 2018.
Een kans om het beleid van de gemeente mee te bepalen.

Op 14 oktober kies je immers je nieuwe gemeenteraadsleden. De gemeente is het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Ze heeft een concrete en zichtbare weerslag op je dagelijkse leven. Ze is actief op uiteenlopende domeinen zoals onderwijs, maatschappelijke actie, huisvesting, stedenbouw, leefmilieu, handel, toerisme of cultuur…

Waar kan je stemmen?

Het gemeentebestuur stelt 17 stembureaus ter beschikking met in totaal 85 stemhokjes. Op je oproepingsbrief staan het nummer van het stembureau en het adres waar je je moet aandienen vermeld.

  • Bureau 1 tot 6: gemeenteschool, ingang via de Soldatenstraat 19
  • Bureau 7 tot 12: feestzaal, Koning Albertlaan 33
  • Bureau 13 tot 17: sportcomplex, Lusthuizenstraat 1

De stembureaus zijn open van 8 uur tot 16 uur. Wie zich na het sluitingsuur in het stembureau bevindt, mag ook na 16 uur nog stemmen.

Hoe stemmen?

Vermijd, in de mate van het mogelijke, de auto om je naar het stembureau te begeven. Verkeersproblemen en parkeermoeilijkheden zijn sowieso te verwachten.

➜ Fietsers: Voor de fietsers zijn er fietsstallingen voorbehouden in de nabijheid van de verschillende sites.
➜ Bejaarden en personen met beperkte mobiliteit: Wie moeilijk stappen kan, kan aan de ingang van de bureaus worden afgezet. Voor personen met beperkte mobiliteit zijn diverse  parkeerplaatsen voorbehouden. Er wordt een speciale bewegwijzering aangebracht en je kan steeds terecht bij medewerkers van het gemeentebestuur om personen met beperkte mobiliteit te helpen en naar de stembureaus te begeleiden.

Uitzonderlijk zal de « Bernavette », de OCMW vervoerdienst voor mensen met beperkte mobiliteit, gratis zijn op zondag 14 oktober. Pendeldiensten zullen georganiseerd worden van de woonplaats naar de stemlokalen van Sint-Agatha-Berchem.
➜ Heeft u moeilijkheden om u te verplaatsen en wenst u beroep te doen op de Bernavette ? Neem dan telefonisch contact op met de Dienst Hulp aan Huis op het nummer 02/482.13.05 om de beschikbaarheid van de pendeldienst te verkrijgen van maandag tot vrijdag van 08u tot 16.30u voor 9 oktober 2018. Gelieve de dienst te verwittigen indien u het traject annuleert.
Bij noodgevallen of annulering op de dag zelf gelieve te telefoneren naar 0499/77.85.82.

Nieuw elektronisch stemsysteem met ontvangstbewijs

Hoe kan je het elektronisch stemmen even uitproberen?

Als je nooit eerder elektronisch hebt gestemd, kan je terecht in het Huis van Participatie & Burgerschap (aan de Gentsesteenweg 1228) waar je een en ander kan uitproberen en vertrouwd raken met die manier van stemmen.
Let op: enkel op maandag en dinsdag van 10 tot 13u en op donderdag van 14 tot 19u of na afspraak.
Tel. 02/463.03.30.

 

 

Vrijstelling en stemmen bij volmacht

Je kan van het stemmen worden vrijgesteld wanneer je niet bij machte bent om je om medische of beroepsredenen te verplaatsen. Wanneer je niet zelf naar het stembureau kan komen kan je een andere kiezer volmacht geven. De betrokken formulieren kan je gratis afhalen bij het gemeentebestuur, of downloaden via  verkiezingen2018.brussels/electeur/de-stemming/stemmen-bij-volmacht

! 13 oktober is de uiterste datum waarop de kiezer, die zich wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, een aanvraag kan indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde deze onmogelijkheid vast te stellen met het oog op het verlenen van een volmacht*.

Geen oproepingsbrief ontvangen?

De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.

 

Kandidatenlijsten

De kiezer kan stemmen voor één van de lijsten en heeft de keuze tussen twee types van stem. Ofwel kiest de kiezer voor een lijst, waarbij hij de volgorde en plaats van elke kandidaat op de gekozen lijst aanvaard, ofwel kiest hij om voor één of meer kandidaten van een lijst te stemmen. Voorafgaand aan de stemming, worden de kandidaten van elke lijst gerangschikt. De eerste, aan het hoofd van de lijst, stelt zich meestal voor als potentiële toekomstige burgemeester.

De definitieve kandidatenlijsten werden ingediend.

 

Al de vragen di u zich stelt over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 : www.verkiezingen2018.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen : Bericht

Recht van controle, bezwaar en beroep tegen de kiezerslijst.

Meer info (.pdf)

*(BGKWB, artikel 42bis, §1, 7°)