Goede Herderstraat – Herinrichting van de ondergrondse parking, wijzigingen van de gevels, volumes… – 24/02/22

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Goede Herderstraat   

Identiteit van de aanvrager:   IMMPACT ONTWIKKELING N.V.

Hoofdactiviteit: herinrichting van de ondergrondse parking, wijzigingen van de gevels, volumes, het aantal en verdeling van woningen, de landschappelijke inpassing, de bestemming van de polyvalente zaal in commerciële ruimte

Omtrek en zone: groengebied, typisch woongebied, woongebied met residentieel karakter

Hoofdreden van het onderzoek:

bijzonder voorschrift 1.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)
algemeen voorschrift 0.5. van het GBP (projecten voor bebouwing of verkaveling van een beplant eigendom van meer dan 3.000m²)
algemeen voorschrift 0.6 van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak van een mandleig bouwwerk)
afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken)
bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 27/01/2022 tot 10/02/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 24 februari 2022 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen vóór de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Meer artikels ?

Groot-Bijgaardenstraat 40 – Uitbreiding van ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Groot-Bijgaardenstraat 40   Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Yonnec POLET Hoofdactiviteit:                        uitbreiding van een appartementsgebouw Omtrek en zone: typisch woongebied Hoofdreden van het onderzoek:  afwijking ... Meer weten
Gepubliceerd op:
20 maart 2024

Kattestraat 128 – Uitbreiding van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Kattestraat 128   Identiteit van de aanvrager:              M. en Mevr. MERCIER & BROWKO Hoofdactiviteit:                                    uitbreiding van een ééngezinswoning Omtrek en zone: woongebieden met residentieel ... Meer weten
Gepubliceerd op:
31 mei 2024