Het handvest van het Solidair Stroomgebied van de Molenbeek

Sint-Agatha-Berchem zet zich samen met haar buren in voor een beter waterbeheer en de preventie van overstromingen.

In een geest van samenwerking en regionale solidariteit heeft Sint-Agatha-Berchem, samen met de gemeenten Ganshoren, Jette en de Stad Brussel, een handvest ondertekend gericht op het verbeteren van het beheer van regenwater in het waterbekken van de Molenbeek. Dit waterbekken, dat zich uitstrekt over de grondgebieden van deze vier gemeenten, speelt een cruciale rol in het beheer van overstromingsrisico’s, die steeds frequenter en intenser worden als gevolg van de klimaatverandering en de toenemende verstedelijking.

Ontwikkelingsactiviteiten en bebouwing door de jaren heen hebben de bodems minder in staat gemaakt om regenwater te absorberen, waardoor het risico op overstromingen tijdens hevige regenbuien toeneemt. Deze extreme weersomstandigheden, in combinaite met de problemen van stedelijke hitte-eilanden en droogte, vormen een grote uitdaging voor onze regio.

Het handvest introduceert het concept van het Solidair Stroomgebied van de Molenbeek (SSM), een collectieve verbintenis van stroomopwaarts en stroomafwaarts gelegen gemeenten om samen te werken aan geïntegreerde regenwaterbeheeroplossingen (GRB). Het doel is om een gemeenschappelijke diagnose te stellen, een gedeelde visie te ontwikkelen, en projecten te implementeren die de veerkracht van onze gebieden tegen verschillende klimatologische gevaren zullen versterken.

Dit initiatief ondersteunt ook de doelstellingen van het gewestelijke Waterbeheerplan, door betere coördinatie en samenwerking tussen de verschillende instanties te bevorderen en door waterbeheerpraktijken te implementeren die onze maatschappij beschermen terwijl ze het milieu respecteren.

In Sint-Agatha-Berchem zijn we trots deel uit te maken van dit essentiële project. Door onze krachten te bundelen hopen we niet alleen onze burgers te beschermen tegen het risico op overstromingen, maar ook bij te dragen aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor iedereen.

Twee concrete praktijkvoorbeelden op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem:

  1. De Kweeperenboomwaterweg (zie nr. 1 op de kaart hieronder) is aangelegd om de wijk van de Kweeperenboom te beschermen tegen overstromingen. Dankzij de installatie van retentiebekkens en open grachten houdt dit ingenieuze systeem regenwater vast en bevordert het de infiltratie in de grond. Deze preventieve methode voorkomt dat water naar de riolen stroomt, waardoor ze niet overstromen tijdens hevige regenval.
  2. De gemeentelijke crèche ‘Les Chatons’ (zie nr. 2 op de kaart hieronder) is ontworpen met bijzondere aandacht voor het beheer van regenwater. Het groene dak absorbeert een aanzienlijk deel van het regenwater, waardoor er minder water in de riolering terechtkomt. Het water dat niet wordt opgenomen, wordt opgevangen in tanks en hergebruikt voor de toiletten van de crèche. In geval van overtollig water wordt het naar een stormbekken geleid dat zich onder het gazon bevindt, van waaruit het indien nodig naar de Kattebroek kan stromen. Dit intelligente systeem beschermt niet alleen het milieu maar draagt ook bij aan het duurzaam waterbeheer in onze gemeente.