Het “Maison de Jeunes” van Sint-Agatha-Berchem

Een super gemotiveerd animatieteam, een gebouw speciaal voor de jongeren in het hart van Sint-Agatha-Berchem met subsidies van de gemeente en van het Gewest voor het uitrollen van een ruime waaier van activiteiten,… En hop, daar gaan we ! Alles staat klaar om jonge Berchemnaren van 12 tot 26 jaar oud de mogelijkheid te bieden om hun burgerschap kritisch, actief en verantwoordelijk te beleven en deel te nemen aan het sociale, economische en culturele leven van de gemeente. Eerste noodzakelijke stap om hen de

mogelijkheid te bieden om hun leven in eigen handen te nemen en bewuste keuzes te maken !

Hoofdbetrachting van het Jeugdhuis : de participatie van de jongeren bevorderen ! Om de start van het Jeugdhuis de nodige luister bij te zetten werden er binnen de “ Espace Jeunesse / Jeugdruimte ” in  samenwerking met de Jeugddienst een zomer lang tal van activiteiten in de steigers gezet.

Van maandag tot vrijdag werden er diverse sportactiviteiten uitgerold : badminton, joggen, initiatie manga striptekenen,… Sinds 1 september worden de activiteiten van het Jeugdhuis verder uitgebreid zodat de jongeren er ook op woensdagmiddag en zaterdag terechtkunnen.

GRAAG MEER WETEN ? info@mjbsa.brussels