Moderne Wijk – Eenrichtingsverkeertest

Mevrouw, Mijnheer,

In het kader van het door het Gewest gefinancierde duurzaam wijkcontract “100 jaar later, laten we nieuw leven in de Moderne Wijk blazen”, werkt de gemeente aan de revitalisering van de wijk door een programma op te stellen dat het mogelijk zal maken de leefomgeving aanzienlijk te veranderen door de openbare ruimte te transformeren om de veiligheid te verbeteren, de wijk aangenamer te maken en de bewoners in staat te stellen zich de wijk opnieuw toe te eigenen. 

In januari 2022 heeft de gemeente een mobiliteitsdeskundige opdracht gegeven een mogelijk actieplan voor te leggen op basis van overleg met de bewoners, veldwaarnemingen en tellingen. 

Wij hebben dit plan tijdens een overlegvergadering aan de bewoners van de wijk willen voorleggen. Hierdoor benadrukten de bewoners de mogelijkheden om de doelstellingen van het duurzaam wijkcontract via andere acties te verwezenlijken. 

Rekening houdend met de bewoners heeft het college het oorspronkelijke plan herzien en besloten de doorgang  via het Samenwerkersplein en het Ruelensplein open te laten. Hun circulatie zal echter sterk worden herzien door middel van ontwikkelingen die de omgeving aangenamer maken (chicanes, verkeersplateau’s, enz.). Een éénrichtingsverkeer zal van 7 mei tot 30 augustus 2022 in de hieronder vermelde straten (zie kaart) worden getest.  

Net als bij de andere verkeersproeven die al zijn uitgevoerd, zullen wij vervolgens de resultaten analyseren en de bewoners raadplegen voordat wij nieuwe verkeersregels invoeren in de Moderne Wijk.

Gepubliceerd op:
03 mei 2022

Meer artikels ?