Nieuwe begraafplaats – Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers,           dat in zitting van 24 oktober 2023 besloten werd op 1 mei 2024 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

de cellen van 5 jaar : 32 – 34 – 52

de cellen van 15 jaar : 25 – 81 – 98 – 133 – 171 – 172 – 173 – 174

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op de Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
27 oktober 2023

Meer artikels ?