Gedeeltelijke Wijzigingen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV)

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen betreffende de

GEDEELTELIJKE WIJZIGINGEN AAN DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (GSV)

5 november 2018 tot en met 4 december 2018

Onderzoek dat aansluit bij de beslissing door het Brussels Hoofdstedelijk Regering van 26/10/2017 om gedeeltelijke wijzigingen aan te brengen aan het GSV.

De documenten van het dossier kunnen op onze website (https://stedenbouw.irisnet.be) van 05/11/2018 – 04/12/2018 of op

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • donderdag van 9u tot 12u en van 16u tot 20u (19-20u op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur – dienst stedenbouw – maandag en dinsdagmorgen tussen 9u en 12u of na telefonische afspraak op het nr. 02/563.59.25 (Mevr. Sonia De Taevernier of Mevr. Nadia Mebarka).

De opmerkingen en bezwaren over het dossier moeten toekomen:

–         schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, op het volgende adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel, uiterlijk op 04/12/2018 voor 17 uur.

        op het volgende e-mailadres: nmebarka@berchem.brussels

–         mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis ‘s maandags en ’s dinsdags tussen 9u en 12u.

Gepubliceerd op:
30 oktober 2018