Gentsesteenweg 1297 – Uitbreiding en verbouwing van een gebouw – 31/03/22

unaniem gunstig advies mits voorwaarde

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed:              Gentsesteenweg 1297  

Identiteit van de aanvrager: Mijnheer en Mevrouw GOK – GEVCEN

Hoofdactiviteit:                        Uitbreiding en verbouwing van een gebouw

Omtrek en zone:                     typisch woongebied, langs een structurerende ruimte

Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak – hoogte)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 03/03/2022 tot 17/03/2022

Tijdens de duur van het onderzoek kan het dossier online worden geraadpleegd op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken.

Het dossier kan tevens uitsluitend op afspraak worden geraadpleegd op:

Het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228/ Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

Technische uitleg over het dossier kan tevens worden bekomen bij het gemeentebestuur na telefonisch afspraak

op het nr. 02/563 59 25.

Tijdens de hierboven vermelde duur van het onderzoek kunnen opmerkingen en klachten worden geformuleerd:

  • Schriftelijk, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  • Per email naar volgend adres: nmebarka@berchem.brussels,
  • Mondeling, uitsluitend op afspraak, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Eender wie kan in zijn opmerkingen of klachten vragen om te worden gehoord door de overlegcommissie die samenkomt op donderdag 31 maart 2022 vanaf 09:15 in het Gemeentehuis, Koning Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem.

Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie.

In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging.

De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
23 februari 2022

Meer artikels ?

Bloemkwekersstraat 45 – Verbouwing van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:              Bloemkwekersstraat 45   Identiteit van de aanvrager: Mijnheer Jean RUWET Hoofdactiviteit:                        Verbouwing van een gebouw (conform stellen) Omtrek en zone:                     typisch woongebied Hoofdreden van ... Meer weten
Gepubliceerd op:
21 april 2022

Ganshorenstraat 8 – Verbouwing van een ...

Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen: Adres van het goed:                          Ganshorenstraat 8   Identiteit van de aanvrager:               TROVATIMMO B.V.B.A. Hoofdactiviteit:                                   verbouwing van een gebouw Omtrek en zone: typisch woongebied Hoofdreden van het onderzoek: Algemeen ... Meer weten
Gepubliceerd op:
08 november 2022