Premie voor dierenartskosten

In zijn vergadering van 23 juni jl. heeft de Gemeenteraad het reglement met betrekking tot de toekenning van premies ter dekking van de dierenartskosten voor huisdieren goedgekeurd.

De premie kan worden toegekend van 15 oktober 2022 tot 15 oktober 2023.

De premie bedraagt 20 € (in handelscheques) en kan tot twee keer per jaar worden aangevraagd. De aanvragen moeten worden ingediend aan de hand van het daartoe voorziene formulier (.pdf) (ook beschikbaar bij de dienst Leefmilieu). De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • een door de dierenarts ondertekend verzorgingsattest;
  • een kopie van de ereloonnota van de dierenarts;
  • het betalingsbewijs.

De aanvraag voor de premie moet onmiddellijk na het bezoek aan de dierenarts worden ingediend op volgend adres:
Gemeente Sint-Agatha-Berchem – dienst Leefmilieu – Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem