Premie voor dierenartskosten

In zijn vergadering van 1ste juni 2023 heeft de Gemeenteraad een nieuwe reglement met betrekking tot de toekenning van premies ter dekking van de dierenartskosten voor huisdieren goedgekeurd.

De nieuwe premie kan worden toegekend vanaf 1ste juni 2023 (Als je de dierenarts voor deze datum bezoekt, blijft de premie €20).

De premie bedraagt nu 50 € (in handelscheques) en kan tot twee keer per jaar en per gezin worden aangevraagd. De aanvragen moeten worden ingediend aan de hand van het daartoe voorziene formulier (.pdf) (ook beschikbaar bij de dienst Leefmilieu). De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
  • een door de dierenarts ondertekend verzorgingsattest;
  • een kopie van de ereloonnota van de dierenarts;
  • het betalingsbewijs.

De premieaanvraag moet binnen 30 kalenderdagen na de dierenartsinterventie worden ingediend op volgend adres:
Gemeente Sint-Agatha-Berchem – dienst Leefmilieu – Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem