Premies voor katten

Vraag een premie voor de sterilisatie en identificatie van uw kat!

Het identificeren en registreren van uw kat is een positieve en verantwoorde stap. De bewegingsvrijheid van de kat is behouden en voor de eigenaar is het minder stress en een grote opluchting om zijn dier te vinden als hij de weg kwijt is.

Toekenningscriterium :

 • De aanvragen moeten betrekking hebben over katten die toebehoren aan de aanvrager wonende in Sint-Agatha-Berchem (zoals vermeld in het registratiecertificaat id chips) en moeten geformuleerd worden overeenkomstig de voorwaarden van onderhavig reglement door middel van het formulier in bijlage.
 • Per periode van één jaar kan de premie voor maximaal twee katten op hetzelfde adres worden aangevraagd.
 • In geval dat het aantal aanvragen het beschikbaar budget overschrijdt, zal de datum van indiening van de aanvraag als toekenningscriterium dienen volgens het principe “de eerste aanvrager wordt het eerst bediend”.
 • De premie wordt ook toegekend voor katten die de afgelopen 5 maanden met spoed moesten worden gesteriliseerd en/of geïdentificeerd.

De premie bedraagt 50 % van de kosten, met bedrag dat beperkt is tot:

 • 20 (twintig) euro voor de castratie van een kater;
 • 40 (veertig) euro voor de sterilisatie van een kattin;
 • en 30 (dertig) euro voor de identificatie (chipplaatsing) en registratie.

Reglement met betrekking tot de toekenning van premies voor het steriliseren en/of de identificatie van huiskatten – Goedkeuring (.pdf)

Moet de aanvraag van de premie ingediend worden met behulp van het daartoe bestemde formulier en dit naar behoren ingevuld.

Dit formulier moet vergezeld zijn van:

 • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
 • een attest van zorgen getekend door de dierenarts die de sterilisatie en/of de
 • identificatie en registratie heeft uitgevoerd;
 • een kopie van het registratiecertificaat in een gegevensbank ID Chips of CatID, enz.

De aanvraag moet onmiddellijk na de sterilisatie ingediend worden op :

 • Gemeente Sint-Agatha-Berchem – Dienst Leefmilieu – Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem. (het is niet nodig om een aangetekende brief te maken)
 • Of op ENVIRONNEMENT@berchem.Brussels

HET FORMULIER DOWNLOADEN (.pdf)