STOP het illegaal parkeren van gedeelde steppen en fietsen

STOP het illegaal parkeren van gedeelde steppen en fietsen: de boete voor overtredingen wordt verhoogd naar €100 en vermenigvuldigd met 4.

Onze gemeente was een van de eerste die dropzones voor steppen aanlegde:

  • Al meer dan 2 jaar verwijderen en confisqueren we steppen die buiten deze zones geparkeerd staan.
  • Tegen betaling van een vergoeding geven we ze terug aan de operators.
  • Ons systeem zorgt ervoor dat de meeste voertuigen nergens achtergelaten worden.

Het moet gezegd worden dat dit niet in alle gevallen werkt: het was nodig om actie te ondernemen en het illegaal parkeren van steppen hard aan te pakken.

Daarom heeft de gemeenteraad op voorstel van het College besloten om de boete vast te stellen op 100 euro.

Door de kosten voor verkeerd parkeren te verhogen, willen we gebruikers/operators meer verantwoordelijk maken voor het correct parkeren van gedeelde steppen en fietsen en een respectvoller gebruik van de openbare ruimte bevorderen.

Ook al is het geen gemakkelijke opdracht, onze diensten zetten zich elke dag in om een aangename en veilige leefomgeving in de openbare ruimte te bieden aan alle inwoners van Berchemnaren. Bovendien organiseerden onze diensten een “steppen”-actie om alle slecht geparkeerde steppen op te halen: bedankt aan hen!

Wist je dat?

De recente nieuwe gewestelijke procedure voor niet-gevaarlijke steppen verplicht bewoners om achtergelaten steppen te melden via Fix My Street. Als de operator niet binnen 24 uur ingrijpt, en in andere gevallen, zullen we de steppen op verzoek verwijderen en de boete direct innen.

https://fixmystreet.brussels/

Gepubliceerd op:
07 juli 2023

Meer artikels ?