Studies

  • Gestart in 2018 en in samenwerking met Leefmilieu Brussel, VIVAQUA en het EGEB, heeft de gemeente een experimentele oplossing bestudeerd om het regenwater op het perceel te zuiveren in plaats van het op de riolering te lozen. Het idee was om een infiltratiesloot aan te leggen langs de groene promenade van de Kweepereboom-site.