Zone 30 geldt intussen (nagenoeg) voor het hele grondgebied!

De afgelopen weken werden de Groot-Bijgaardenstraat en de Maricollendreef omgezet in een Zone 30. Dankzij die beslissing geldt Zone 30 nu voor nagenoeg het volledige lokale wegennet van de gemeente Sint-Agatha-Berchem; met uitzondering van een aantal straten in de stationsbuurt (Eilandenhoutstraat, Nestor Martinstraat, Technologiestraat en Maria van Hongarijelaan) ten noorden van de Keizer Karellaan.

Om je te verplaatsen in Berchem geldt voortaan als algemene regel: niet sneller dan 30 km/h! – behalve dan langs de grote verbindingswegen zoals de Keizer Karellaan, de Gentsesteenweg, de Josse Goffinlaan en de Frans Gasthuislaan, de Zelliksesteenweg en tot slot de Hunderenveldlaan. En ook op die wegen geldt her en der een snelheidsbeperking tot 30 km/h in de omgeving van de scholen. Met dit resultaat komt Sint-Agatha-Berchem helemaal tegemoet aan de aanbevelingen van een in 2011 in het Europese Parlement goedgekeurde verordening die de overheden aanzet om in woonwijken de snelheid te beperken tot 30 km/h. Voor de gebruikers zijn die verschillende Zone 30 inrichtingen echter niet altijd even makkelijk te herkennen. Omwille van het concept van zonale indeling kunnen er voor een zone 30 geen herinneringsborden worden aangebracht. En ook snelheidsmeters plaatsen is niet echt een oplossing omdat die in de eerste plaats worden gebruikt voor meer ‘gevoelige’ plekken en dan inzonderheid aan en rond scholen. Praktisch is het ook niet mogelijk om in elke straat en laan een dergelijke meter te plaatsen.

Het zich bewust zijn van een zone 30 is, wanneer die een groter oppervlak beslaat, bijgevolg niet altijd makkelijk voor een bestuurder. Om hieraan te verhelpen en de zichtbaarheid te vergroten heeft de gemeente beslist om wegmarkeringen aan te brengen. Enerzijds worden er, ter versterking van de verticale signalisatieborden, ter hoogte van elke start van een zone 30 kleurmarkeringen op de weg aangebracht. Anderzijds worden er binnen de zone 30, op plaatsen waar het risico groot is dat men vergeet dat men zich in een dergelijke zone bevindt, witte wegmarkeringen aangebracht.

Met de voltooiing van dit beleid, dat een vijftiental jaar terug werd ingezet, plaatsten we Sint-Agatha-Berchem ter zake vandaag bij de pioniersgemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wegpiraten zullen het geweten hebben!