Bericht aan de bewoners van de Bloemkwekersstraat – Afbraak (2)

(Tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Koning Albertlaan)

Afbraak van twee huizen in de Bloemkwekersstraat (nrs. 143 & 145)

Vanwege voorbereidende werkzaamheden is de sloop van de twee huizen in de Bloemkwekersstraat nr 143 en 145 met een dag uitgesteld en nu gepland voor aanstaande donderdag en vrijdag.

Dit betekent dat het verkeer in de buurt tijdelijk moet worden aangepast om de veiligheid van iedereen te garanderen. Houd rekening met het volgende:

1.  Sloop van de huizen : De sloop van de twee huizen vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 september en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kunnen de sloopwerkzaamheden tot uiterlijk maandagavond worden hervat.

2.  Verkeershinder: In verband met deze werkzaamheden geldt er een tijdelijke verkeersafsluiting rond het sloopterrein. We vragen U om de verkeersborden te controleren en de instructies op te volgen om overlast te voorkomen.

3.  Omleidingsplan: Er is een omleidingsplan opgesteld om het verkeer tijdens deze periode te vergemakkelijken. U kunt dit raadplegen door naar onderstaand plan te verwijzen, waar duidelijk alternatieve wegen zijn aangegeven om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken.

Zoals gewoonlijk kunt u uw vuilniszakken op zondag van 18.00 tot middernacht buiten zetten.

Gepubliceerd op:
20 september 2023