Bericht aan de bewoners van de Moderne Wijk – Vergadering mobiliteit

Mevrouw, Mijnheer,

Beste inwoners van de Moderne Wijk,

Een jaar geleden hebben we van het Gewest financiële steun gekregen voor ons duurzaam wijkcontract “100 jaar later, laten we de Moderne Wijk opnieuw in de kijker zetten”.

Sindsdien hebben wij samen met de bewoners een programma ontwikkeld om onze ambitie waar te maken en de buurt waarin u woont ingrijpend te veranderen.

Een van de hoofdlijnen van de revitalisering van uw wijk zal de herinrichting van de openbare ruimte zijn, met inbegrip van de wegen, met onder meer als doel de functie van het Samenwerkersplein als “plein” te herstellen en het hart van de Moderne Wijk opnieuw in te richten.

Wij willen ook het Ruelensplein nieuw leven inblazen door het opnieuw in te richten zodat het een gezellige ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners.

Ten slotte willen wij het doorgaand verkeer, dat onze wijken vervuilt en de veiligheid in gevaar brengt door de soms te hoge snelheden, drastisch terugdringen.

Om dit te bereiken moeten we de mobiliteit en dus ook het verkeer opnieuw bekijken door beslissingen te nemen op basis van objectieve analyses.  Dit kan niet door te improviseren en daarom hebben wij een studiebureau met deskundigheid op het gebied van mobiliteit opdracht gegeven, dat op basis van overleg met de bewoners van de wijk, waarnemingen op het terrein en de uitgevoerde tellingen verschillende mogelijke gedragslijnen heeft voorgesteld.

Op basis daarvan heeft het college een reeks voorstellen geselecteerd die zullen worden getest en vervolgens zullen worden geanalyseerd en voordat er in de wijk Moderne Wijk nieuwe verkeersregels worden ingevoerd, besproken zullen worden met de bewoners.

Aangezien uw woning deel uitmaakt van deze perimeter, nodigen wij u uit voor een bijeenkomst om onze voorstellen toe te lichten en te luisteren naar uw eventuele opmerkingen. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 21 april om 19 uur in de Feestzaal (Koning Albertlaan 33) en is specifiek toegankelijk voor de bewoners van de wijk.

Gepubliceerd op:
14 april 2022