Bericht aan de bewoners van het voormalige gebouw Val des Fleurs, gelegen aan de Koning Albertlaan, 88 – Voormalige tehuis

Geachte heer of mevrouw,

Beste inwoners,

Wij willen u ervan in kennis stellen dat sinds zaterdag 14 mei verschillende vluchtelingengezinnen het voormalige tehuis Val de Fleurs aan de Koning Albertlaan 88 bezetten. Nadat de burgemeester door de politie op de hoogte was gebracht van de uiterst precaire situatie waarin de bewoners zich bevonden, heeft hij rechtstreeks contact opgenomen met het Rode Kruis, het OCMW en verschillende gemeentelijke diensten om hen noodhulp en bijstand te verlenen.

Tijdens een bezoek ter plaatse en gealarmeerd door de staat van de veiligheid en de volksgezondheid van het gebouw, heeft de burgemeester vervolgens om een spoedbezoek van de SIAMU verzocht. Hun conclusie was duidelijk: de basisveiligheidsnormen zijn niet in acht genomen en het gebouw mag niet worden betrokken. Het veiligheidsniveau is onaanvaardbaar, waardoor het onbewoonbaar is voor de inwoners. 

Om de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare hygiëne te verzekeren, was de burgemeester dus verplicht een decreet uit te vaardigen waarbij het gebouw onbewoonbaar werd verklaard en de bewoning ervan, zelfs tijdelijk, werd verboden.

Nadat contact is opgenomen met de eigenaar en deze op de hoogte is gebracht, dient deze onverwijld de ingangen en alle openingen van het gebouw te beveiligen om inbraak te voorkomen en deze beveiliging dagelijks te waarborgen.

De bewoners, die asielzoekers zijn, zijn ook op de hoogte gebracht. Zij kregen het advies contact op te nemen met hun advocaten. Gezinnen tegen wie een procedure loopt, kunnen immers in geval van uiterste spoed via een bevel van de arbeidsrechtbank naar een opvangcentrum van Fedasil terugkeren.

Voor de toekomst blijft het gemeentebestuur in nauw contact met de eigenaar van het gebouw, die belast is met het beveiligen en afsluiten van de toegangen. Wij zullen u op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen.

De politie en onze gemeenschapswachten blijven de ontwikkeling van de situatie op de voet volgen. Aarzel niet om ons op de hoogte te brengen van eventuele problemen.

Sint-Agatha-berchem, 20/05/22

Gepubliceerd op:
25 mei 2022