COVID-19

👨‍👩‍👧‍👦Wij merken op dat de belangrijkste overdrachtsvector van het coronavirus zich momenteel binnen dezelfde families bevindt.
 
🚦Wij verzoeken u voorzichtig te blijven en aandacht te besteden aan de symptomen die in verband kunnen worden gebracht met het coronavirus die in de video op ons Youtube-kanaal 1082Berchem worden voorgesteld. https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA.
 
😷📝Als u deze symptomen vertoont, kunt u zich zonder doktersvoorschrift laten testen door een afspraak te maken op https://brussels.testcovid.be/nl.
 
Snelle screening en follow-up van contacten van potentiële dragers van het virus is een essentiële doelstelling om de verspreiding ervan een halt toe te roepen.
 
🧐👉De boodschap is in 11 talen beschikbaar (NL, FR, DE, ENG, AR, TUR, RO, PORT, POL, IT, ESP) op onze Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA

Twee essentiële telefoonnummers zijn beschikbaar in het kader van het coronavirus :

Voor de gemeente : 02/563.59.99 – Voor het OCMW : 02/482.16.16

Naar aanleiding van de maatregelen van de federale regering in verband met de Covid-19-pandemie werden door het gemeentebestuur een aantal besluiten, maatregelen en initiatieven genomen.

Wij besteden er bijzondere aandacht aan om u hiervan regelmatig op de hoogte te houden.

Het College van Burgemeester en Schepenen wil langs deze weg alle Berchemnaren die de regels rond de inperking van de bewegingsvrijheid strikt naleven, van harte danken. Bedankt, bravo … en doe zo voort!