COVID-19

Twee essentiële telefoonnummers zijn beschikbaar in het kader van het coronavirus :

Voor de gemeente : 02/563.59.99 – Voor het OCMW : 02/482.16.16

 

Naar aanleiding van de maatregelen van de federale regering in verband met de Covid-19-pandemie werden door het gemeentebestuur een aantal besluiten, maatregelen en initiatieven genomen.

Wij besteden er bijzondere aandacht aan om u hiervan regelmatig op de hoogte te houden.

Het College van Burgemeester en Schepenen wil langs deze weg alle Berchemnaren die de regels rond de inperking van de bewegingsvrijheid strikt naleven, van harte danken. Bedankt, bravo … en doe zo voort!