Officiële informatie van de federale regering en van het Gewest

“Re-open EU”: Commissie lanceert nieuw webplatform voor een veilige hervatting van het vrije verkeer en het toerisme in de EU

Persberichten

Officiële informatie

Welke maatregelen zijn genomen en hoe worden ze uitgevoerd?

-> FAQ Van toepassing van 7 maart 2022 (.pdf)

Sciensano : Contactopvolging (contact tracing) : veelgestelde vragen

Officiële documenten:

Opheffing van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 :
– 11 MAART 2022. – « Wet tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie ». Nederlandstalige versie hier.
– 10 MAART 2022. – « Ministerieel besluit houdende de opheffing van het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 ».  Nederlandstalige versie hier.
– 10 MAART 2022. – « Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie ». Nederlandstalige versie hier.