Overlegcommissie

Na het onderzoek brengt de overlegcommissie in openbare zitting advies uit over het ontwerp.

Elk van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft een dergelijke commissie. Ze komt samen uiterlijk binnen de 30 dagen na de afsluiting van het openbaar onderzoek en groepeert vertegenwoordigers van de overheidsinstanties die deelnemen aan de ontwikkeling van de gemeente.

Na de openbare zitting, waarop alle standpunten van de betrokken partijen aan bod komen (vergunningsaanvrager, architect of rechtskundig adviseur, buurtbewoners of nog iedereen die zich bij het project betrokken voelt), vergadert de commissie met gesloten deuren om een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Meer weten >>>

Overlegcomissie

Calendrier 2020

Calendrier 2021

Ordre du jour