Pierre Veremanstraat

Pierre VEREMAN werd geboren in 1875 in Mazenzele en is bijna 40 als de oorlog uitbreekt. Hoewel hij

zich in bezet gebied bevindt, zet hij de strijd onverminderd voort. Om het Belgische leger en Koning Albert te vervoegen achter de IJzer moet hij de Dodendraad voorbij; een afsluiting aan de Belgisch-Nederlandse grens die onder 2.000 volt spanning staat. De kleinste fout wordt met onverbiddelijk met de dood afgestraft. Na drie vruchteloze pogingen en heel wat verwikkelingen kan hij op 11 oktober 1915 uit België ontsnappen  Op 30 maart 1916 wordt hij als vrijwilliger ingelijfd bij het 17e Regiment artillerie. Tweeëntwintig en een halve maand lang neemt hij deel aan tal van gevechtsopdrachten. Hij wordt stervende teruggevonden in de nacht van 20 op 21 januari 1919 op de spoorweglijn tussen Duinkerke en Veurne. In functie verpletterd door een aanstomende trein overlijdt hij in het ziekenhuis van Rosendaël (Noord-Frankrijk) aan de gevolgen van zijn verwondingen. De Koning kent hem postuum het Oorlogskruis met palm toe: “Uitmuntend soldaat die blijk heeft gegeven van uitzonderlijke vaderlandsliefde door op meer dan 40-jarige leeftijd in dienst te treden. Wist zich gedurende zijn 18 maanden aanwezigheid in een gevechtseenheid voortdurend te onderscheiden door zijn doodsverachting en koelbloedigheid”. Hij werd tevens onderscheiden met de  Burgerlijke Decoratie  2e klasse ter beloning voor zijn ontsnapping uit bezet gebied. Zijn naam staat gegrift op het oorlogsmonument aan het Oude Kerkhof van Sint-Agatha-Berchem.