Wijziging aan het algemeen aanvullend politiereglement – Grensbepaling van de perimeter van de blauwe zone en aanpassing van haar uren overeenkomstig de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.

Gepubliceerd op:
19 november 2015

Meer artikels ?