Federale wetgevende, gewestelijke en gemeenteraadsverkiezingen en voor het Europees parlement – Vergoeding voor de vormingssessies toe te kennen aan de voorzitters en de secretarissen van de kiesbureaus van de gemeente Sint-Agatha-Berchem – Goedkeuring.

Gepubliceerd op:
20 november 2015

Meer artikels ?