GEACTUALISEERDE LIJST VAN ALLE KABINETSLEDEN DIE ZIJN TEWERKGESTELD OP DE DIENST VAN DE BURGEMEESTER EN DE SCHEPENEN

Samenstelling van de Kabinet van de Burgemeester Christian Lamouline

  • Fabienne DEMAURY, Kabinetschef.
  • Karin ARIJS,  administratief secretaris.