Vergunning tot vergroening

Wilt u uw buurt groener en gezelliger maken? Het is nu mogelijk! Sinds 27 september 2022 is het voor de inwoners van Sint-Agatha-Berchem, op verzoek van vele burgers, mogelijk om de plaatsing van een klimplant aan een gevel aan te vragen, een boomkuil te adopteren of een plantenbak in de straat te plaatsen.

Naast de versterking van het ecologische netwerk in de gemeente dragen deze verschillende particuliere initiatieven bij tot de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de burgers door de terugkeer van de natuur in de stad te bevorderen.

Hoe kunt u dit aanvragen?

Als eerste stap moet men het handvest voor particuliere vergroening van de openbare ruimte (.pdf) raadplegen en ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Voor klimplanten moet ook de lijst van toegestane soorten (.pdf) worden geraadpleegd.

Zodra uw dossier is samengesteld, hoeft u het alleen nog maar per e-mail naar ons op te sturen: transitie@berchem.brussels.

of per post naar :

Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem
Strategie en Ontwikkeling – Duurzame ontwikkeling
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Uw dossier zal door onze diensten worden onderzocht en bij een positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen zal een vergunning worden afgegeven.

Voor verdere informatie of advies kunt u contact met ons opnemen op dezelfde adressen.