Bericht aan de buurtbewoners van het Sint-Agathavoorplein & omgeving

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Dit jaar hebben we beslist om ons kerstdorp tegen de achtergrond van het nagelnieuwe Sint-Agathavoorplein

(Kerkstraat) te organiseren. Het kerstevenement loopt van vrijdag 15 tot zondag 17 december.

Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Om een vlotte organisatie mogelijk te maken moet met volgende punten rekening worden gehouden:

  • Parkeren en rijden zijn in de Grand-Halleuxstraat verboden van woensdag 13/12 vanaf 08.00 uur tot

en met maandag 18/12 – 18.00 uur. Gedurende die periode is toegang tot de garages, werkplaatsen,

loodsen, … niet mogelijk.

  • Van vrijdag 15/12, vanaf 04.00 uur, tot zondag 17/12, 21.00 uur kan slechts op een deel van het

Koning Boudewijnplein worden geparkeerd. (Zie plan)

  • Op zondag 17/12, van 12.00 tot 14.00 uur, is de straat langs de school aan het Koning Boudewijnplein

afgesloten voor alle verkeer.

Het College van Burgemeester en Schepenen, evenals de leden van het Officieel Feestcomité zijn zich

bewust van de eventuele hinder die met deze festiviteiten gepaard kan gaan. Tegelijk wensen ze echter te

benaderukken dat deze feesten ook het collectieve belang dienen.

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip en hopen dat de gezellige sfeer van het kerstdorp jullie de tijdelijke

hinder snel doet vergeten.

Het College van Burgemeester en Schepenen

Sint-Agatha-Berchem, 5 december 2017.

Pdf versie (.pdf)

Gepubliceerd op:
05 december 2017