Wijkantennes LISA

Een wijkantenne is een nieuwe contactpunt ter uw beschikking en die verchillende lokale diensten en actoren verenigt (Preventiedienst, sociaal bemiddelaar, schoolbemiddelaar, wijkinspecteur, het OCMW, Comensia, het Project van Sociale Cohesie, …).

Deze wijkantenne wil ook een plaats zijn waar wij, samen met u, acties kunnen ontwikkelen om het leven in de wijk in beweging te brengen en te verbeteren.

U vindt hier ook alle informatie over wat er in de gemeente gebeurt.

2 wijkantennes zijn toegankelijk in de gemeente: