Zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 december 2020 (via videoconferentie).

De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

 

 

 

 

 

Agenda (.pdf)

Agenda:

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17 december 2020 – goedkeuring.

2. Politieverordening van de Burgemeester van 14 december 2020 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de hoogdringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen – bevestiging.

3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling.

4. Overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW – vergadering van 21 december 2020 – proces-verbaal – mededeling.

5. OCMW – begrotingswijziging nr. 4 van het jaar 2020 – éénmalige premie – goedkeuring.

6. Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak aanhangsel 2021.

7. Overeenkomst tussen de Gemeente Sint-Agatha-Berchem en Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) in het kader van de implementatie van een lokale geïntegreerde veiligheidsantenne in de wijk “Cité Moderne” voor het jaar 2020 – goedkeuring.

8. Aanhangsel van de financieringsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en de CVBA Comensia met betrekking tot de oprichting van een lokale geïntegreerde veiligheidsantenne (LISA) Beheerstraat 2-8 te 1082 Sint-Agatha-Berchem – goedkeuring.

9. Overeenkomst 2021-2025 betreffende het Project voor Sociale Cohesie Hunderenveld – goedkeuring.

10. Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Agatha-Berchem tot toekenning van een subsidie van €144.518,00 in het kader van de strijd tegen schoolverzuim voor het jaar 2021 – goedkeuring.

11. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de studie en werken voor de aanleg van de verbinding van de Kweeperenboomwaterweg met Kattebroek goedkeuring.

12. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot de studie en werken voor de aanleg van een boomgaard en een bloementuin in de Bloemkwekersstraat goedkeuring.

13. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem met betrekking tot een gedeeld beheer van de binneneilandjes – ons natuureilandje – jaar 2 – goedkeuring.

14. Motie van 7 januari 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende het bezwaar tegen het fiscaal hervormingsproject “SmartMove” van de Brusselse Regering.

 

Bijkomende dagorde:

15. Interpellatie van 20 januari 2021 van Mijnheren Vincent RIGA en Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadsleden, betreffende de 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Sint-Agatha-Berchem.

16. Interpellatie van 21 januari 2021 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende de verkoop van het oud rusthuis Bloemendal.

17. Interpellatie van 21 januari 2021 van Mijnheer Vincent RIGA, Gemeenteraadslid, betreffende het nieuwjaarscadeau voor de werknemers van het PWA.

18. Motie van 22 januari 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende de nultolerantie voor geweld tegen politie, ordediensten en hulpverleners.

Gepubliceerd op:
20 januari 2021

Meer artikels ?