Zitting van de Gemeenteraad – 9 décember 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 9 december 2021 om 19u45. In verband met de huidige gezondheidsmaatregelen zal deze zitting alleen via videoconferentie worden gehouden!

De zitting zal ook volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

ORDRE DU JOUR

AGENDA

SÉANCE PUBLIQUE

OPENBARE ZITTING

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 novembre 2021 – approbation
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25 november 2021 – goedkeuring

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER

Finances – Financiën

2. Convention du 8 décembre 2005 conclue entre le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni, la commune de Berchem-Sainte-Agathe et le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe – avenant n° 6
Overeenkomst van 8 december 2005 tussen het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College, de gemeente Sint-Agatha-Berchem en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem – aanhangsel nr. 6

Gepubliceerd op:
01 december 2021

Meer artikels ?