[POLITIEKE LEVEN] Agenda van de Gemeenteraad van 25 januari 2018

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 25 januari 2018 om 20u.

AGENDA

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21 december 2017 – Goedkeuring.
2. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23 december 2017 – Goedkeuring.
3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling.
4. OCMW- Voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2018.
5.
Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid – Goedkeuring.
6. Gemeentereglement  betreffende de premie voor de renovatie en verfraaiing van de terrassen en winkelpuien van de gelijkvloerse handelszaken – Wijzigingen.
7. Wekelijkse openbare vrijdagmarkt en jaarmarkt – Ontwerp van concessieovereenkomst­ Raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten – Goedkeuring.
8. Departement Opvoeding en Vrije Tijd –  Franstalige Jeugddienst – Partnerschapsovereenkomst tussen de vzw “CRECCIDE” en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem teneinde te kunnen genieten van vormings- en informatiediensten  voorgesteld in het kader van de Jongeren(gemeente)raden voor het jaar 2018 – Goedkeuring.
9. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Franstalige kleuterscholen – Update van het schoolwerkplan en van het reglement van inwendige orde van de Openveldschool.

BIJKOMENDE AGENDA

lnterpellatie van 19.01.2018 van Mevrouw Katia VAN DEN BROUCKE, Gemeenteraadslid, betreffende het bedrijfsvervoerplan.

Vraag van 25.01.2018 van Mevrouw Chantal DUBOCCAGE, Gemeenteraadslid, om een punt toe te voegen aan de dagorde betreffende de wijziging van de statuten van de publiekrechtelijke vereniging “Les Cuisines bruxelloises”.

Motie van 19.01.2018 van Mijnheer Christian BOUCQ, Gemeenteraadslid, betreffende de privatisering van de Belfius-bank.

Motie van 19.01.2018 van Mijnheer Yonnec POLET, Gemeenteraadslid, betreffende de privatisering van de Belfius-bank.

Agenda (.pdf) & bijkomende agenda (.pdf)

Gepubliceerd op:
17 januari 2018

Meer artikels ?