Agenda van de Gemeenteraad van 26 januari 2017

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 26 januari 2017 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.

 

 

 

AGENDA:

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19 december 2016 – Goedkeuring.
 2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet – Mededeling.
 3. Wijzigingen aan het algemeen aanvullend politiereglement – Jaar 2016 – Mededeling.
 4. Kerkfabriek Sint-Agatha – Begroting 2016 – Advies.
 5. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Instelling.
 6. Reglement betreffende de toekenning van een premie als starter inzake zelfstandige arbeid – Wijzigingen.
 7. Gemeentereglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de digitale promotie van lokale handelszaken.
 8. Ordonnantie ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- Overeenkomst 2016-2018 – Goedkeuring.
 9. Gemeentelijke administratieve sancties – Bemiddelaar – lntergemeentelijke overeenkomst­ Hernieuwing.
 10. Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel-BIM, HYDROBRU en de Gemeente Sint-Agatha-Berchem betreffende het project « Sanering van de wijk Taïba Grand Dakar door de overkapping van het kanaal 4 (fasen A en B) »
 11. Ontwerp van overeenkomst voor het ter beschikking stellen door de Kerkfabriek Sint-Agatha aan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem van de onbebouwde delen van het perceel gekadastreerd Sectie A nr. 126w3 – Goedkeuring.

BIJKOMENDE DAGORDE :

 1. Interpellatie van dhr. Vincnet Lurquin betreffende de vergoeding van handelaars bij werven.
Gepubliceerd op:
18 januari 2017

Meer artikels ?