Bericht van openbaar onderzoek

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site “van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde” en zijn milieueffectenrapport.

Het bericht (.pdf)

Gepubliceerd op:
06 mei 2022

Meer artikels ?