[CORONAVIRUS] Hulp aan de handelaars en zelfstandigen

Sinds de sluiting van de winkels hebben de federale en regionale overheden maatregelen genomen om de commerciële sector en de zelfstandigen financieel te ondersteunen.

Was u betrokken partij door deze sluitingen? Lees dit ↓:

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot 31 augustus 2020 en is het verlengbaar tot en met 31 december 2020.

Wat is het bedrag van de financiële steun?

-1.291,69 € netto/maand zonder personen ten laste

-1.614,10 € netto/maand met gezinslasten.

Om de gezinssituatie te bepalen, moet de aanvrager (namens de zelfstandige) een verklaring afleggen waarin hij aangeeft of hij/zij personen ten laste heeft.

Deze bijstand wordt belast als vervangingsinkomen, wat betekent dat het niet wordt meegenomen in de berekening van de bijdragen voor zelfstandigen.

Om een overbruggingsuitkering in verband met de coronaviruscrisis aan te vragen, stuurt u het ingevulde aanvraagformulier naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie: neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Steunmaatregelen voor de Brusselse bedrijven en ondernemers

Compensatiepremie van 2.000 eur 

De Brusselse hoofdstedelijke regering is het eens geworden over de manier waarop een steunpremie van 2.000 euro kan worden aangevraagd door zelfstandigen en ondernemingen met niet meer dan vijf VTE’s, die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, een sterke terugval van hun activiteit kennen.

Deze premie zal toegankelijk zijn voor ondernemingen en zelfstandigen met exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Per onderneming zal één premie aangevraagd kunnen worden.

Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

De voorwaarden kan u raadplegen op ww.premiecovid.brussels. Op dezelfde pagina kan u ook de premieaanvraag vanaf 8 juni indienen op www.premiecovid.brussels.

-> Uiterlijke deadline: 30 juni.

Tijdelijke werkloosheid : vereenvoudiging

De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht wordt verlengd tot eind augustus. Voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, wordt de tijdelijke werkloosheid tot eind december.Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen.

 

Voor belastingen en BTW moet de aanvraag worden ingediend bij de FOD Financiën via een formulier.: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

U vindt alle gedetailleerde informatie, links naar instellingen en andere maatregelen op de site:

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Alvorens rechtstreeks een e-mail te versturen (het volume van de ontvangen e-mails genereert een vrij lange reactietijd), aarzel dan niet om de site 1819.be te raadplegen of om de dienst telefonisch te contacteren om 1819 (weekdagen van 9u tot 17u en weekends van 9u tot 13u).

 

Hoe zit het met de banken?

 De federale overheid, de nationale bank en de financiële sector werken samen om particulieren, zelfstandigen en bedrijven te helpen.

De financiële sector heeft zich ertoe verbonden om niet-financiële en onafhankelijke bedrijven uitstel te verlenen tot 30 september 2020 voor de betaling van hypotheken voor al zijn klanten die in deze periode in moeilijkheden verkeren. Elke zelfstandige en elk bedrijf moet zijn bank vragen om de te volgen procedure.

Deze termijn kan worden verlengd afhankelijk van de nieuwe maatregelen die de regering met betrekking tot de covid19 moet nemen.

De aanvraagformulieren zouden binnenkort beschikbaar moeten zijn op de websites van de banken.

https://www.nbb.be/nl/artikels/garantieregeling-voor-particulieren-en-bedrijven-getroffen-door-coronacrisis

 

Een garantiesysteem aangepast aan nieuwe klanten.

De federale regering zal een waarborgregeling in werking stellen voor alle nieuwe leningen en kredietlijnen met een looptijd tot maximum12 maanden die de banken toekennen aan rendabele ondernemingen en zelfstandigen.

Wat de commerciële huurcontracten betreft, hebben de banken nog geen besluit genomen.


Nadere informatie
over de momenteel genomen maatregelen op:

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

Gepubliceerd op:
05 mei 2020

Meer artikels ?