Enkele tips voor de studenten die een computer nodig hebben

Ben je student.e? Heb je een computer nodig om de online cursussen te volgen? Hierna enkele tips.

  1. Vraag het eerst aan je school (secretariaat of sociale dienst): sommige lenen computers uit.
  2. Plaatsen die toegankelijk zijn voor studenten om een cursus via afstandsonderwijs te volgen.

Er zijn plaatsen waar studenten toegang hebben tot een computer om de cursus online te volgen:

– De sociale kruidenierswinkel van Sint-Agatha-Berchem heeft computers ter beschikking die gebruikt kunnen worden om een online cursus te volgen. Voor het maken van een afspraak of voor informatie over de uurregeling, enz. kunt u contact opnemen met 02/435 13 98 (Mevr. Mayenga) of 02/482 16 48 (Mevr. Hanssens).

– Het PCS Hunderenveld (programma voor sociale cohesie) stelt ook 4 computers ter beschikking die gebruikt kunnen worden om de online cursussen te volgen. Voor een afspraak of voor andere informatie kunt u contact opnemen met de heer Nasi op 0470/46 11 39.

– De Franstalige bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem, in de Soldatenstraat, is normaal gesproken onze openbare computerruimte. Deze is helaas tijdelijk gesloten omwille van de COVID-pandemie. Raadpleeg de website www.biblioberchem.be om te weten wanneer de bibliotheek opnieuw open is.

– Buiten Sint-Agatha-Berchem: er is een lijst met plaatsen die toegankelijk zijn voor studenten voor het volgen van afstandsonderwijs. Deze is beschikbaar op de website van de Federatie Wallonië-Brussel op het volgende adres: http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=16003.

  1. het huren van informaticameteriaal

– Névé (https://www.neve-edu.org) verhuurt computers aan particulieren. U kan met hen contact opnemen via mail: neve@neve-edu.org.

 

  1. Het is mogelijk om via een sociaal-economisch bedrijf een computer aan te kopen tegen een lagere prijs

Indien u afhankelijk bent van het OCMW, informeer u dan bij uw maatschappelijk werker. Er zijn verschillende stappen nodig.

Indien u niet afhankelijk bent van het OCMW, kunt u zich rechtstreeks wenden tot een onderneming uit de sociale economie (bv. Oxfam, Atelier d’informatique Bruxellois, CF2D…).

U moet ook weten dat er een speciale uitzonderlijke COVID-subsidie wordt toegekend aan de OCMW’s, waardoor (zonder afhankelijk te zijn) mensen met een laag inkomen hulp kunnen krijgen van de OCMW’s bij de aankoop van een computer. Ook hiervoor dient u naar  het OCMW te gaan. Er moet namelijk een bestand op uw naam worden geopend.

Van daaruit bepalen de hulpverleners of u in aanmerking komt voor deze bijstand.

U kan zich op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag om 8 uur bij de OCMW-receptie aanmelden (wij raden u aan om iets eerder ter plaatse te zijn, want  alleen de eerste 6 nieuwe dagelijkse aanvragen worden verwerkt).

 

Contact : Audrey DUBLET,
Schoolbemiddelaar, preventiedienst van Sint-Agatha-Berchem
02/ 469 37 69
0490/ 493 583
Koning Albertlaan 33 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Gepubliceerd op:
09 december 2020

Meer artikels ?