Gesprek met Christian Lamouline, burgemeester van Sint-Agatha-Berchem

Hallo meneer Lamouline. De Berchemnaren zijn uiteraard benieuwd naar hun nieuwe burgemeester. Kunt u hen wat meer vertellen over uw persoon?
Ik ben 51 en geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik bracht een deel van mijn jeugd door op het plateland. Zowat 9 jaar geleden kwam ik terecht in Sint-Agatha-Berchem. Wat me vooral aansprak, was het groene en bijzonder menselijke karakter van de gemeente die het hier aangenaam leven maken.

Ik heb rechten gestudeerd en volgde – in het Nederlands – een specialisatie internationaal en Europees recht aan de universiteit van Leiden. In 1993 zette ik mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ik was adviseur en kabinetschef bij politieke tenoren en stond vervolgens aan het hoofd van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ik was dus altijd al actief in de openbare sector ten dienste van de bevolking.

Die interesse voor openbare dienstverlening heeft wellicht ook uw wens om het ambt van burgemeester van Sint-Agatha-Berchem op te nemen gestuurd?
Inderdaad, ja. Ik voelde me hier in Sint-Agatha-Berchem meteen thuis en wou mijn steentje bijdragen om de levenskwaliteit voor onze inwoners naar een nog hoger niveau te tillen.

De rol als burgemeester was me niet helemaal vreemd daar ik eerder al als kabinetschef bij Brussel-Stad ervaring opdeed met het lokale politieke leven. In die functie leerde ik de interne keuken van een gemeente kennen en proefde ik van diverse bevoegdheden waaronder openbare netheid, sport, gemeente-eigendommen. Ik vond dat bijzonder boeiend.

Maar het zijn vooral de rechtstreekse contacten met de burgers die me aanspreken. Verbanden kunnen leggen tussen de genomen beslissingen enerzijds en de zeer concrete gevolgen daarvan voor de inwoners anderzijds motiveert mij in het bijzonder.

Ook wanneer dat soms tot openhartige en directe reacties van burgers leidt. Werken voor de eigen gemeente is dan ook erg lonend maar tegelijk ook zeer veeleisend: als het goed is, maar ook als het niet goed is, merk je dat meteen!

Waar wilt u vooral uw pijlen op richten?
Ik wil onze gemeente verder blijven ontwikkelen als een dorp, maar dan wel een stadsdorp, aangepast aan onze tijd. Daartoe wil ik de cohesie onder onze bevolking, de levenskwaliteit en de dienstverlening naar de inwoners toe extra verbeteren. Ik wil echter ook de identiteit en specificiteit van de gemeente vrijwaren. Daartoe wil ik dan ook alle wijken tot ontwikkeling brengen, van de moderne wijk tot de stationswijk bijvoorbeeld.

Ik wil ook samen met het College onze prioriteiten bepalen.

Momenteel prijkt uiteraard de gezondheidscrisis bovenaan het lijstje waarbij we de evolutie van de curve dag na dag volgen. Zoals onze inwoners al konden zien, nemen we maatregelen als die zich opdringen volgens de ontwikkeling van de indicatoren.

Voorts hecht ik enorm veel belang aan de veiligheid en aan onze leefomgeving. Wat veiligheid betreft, ben ik de mening toegedaan dat we meer moeten inzetten op preventie en op beteugeling. Daartoe moet in de eerste plaats de kwaliteit van ons netwerk van bewakingscamera’s worden versterkt, moeten onze lokale preventiepartnerschappen verder worden uitgediept en moet de buurtpolitie duidelijk zichtbaar op het terrein aanwezig zijn.

Wat de leefomgeving betreft, denk ik aan de staat van onze openbare ruimte, de netheid, het groene karakter, de rust en herwaardering van onze wijken.

Tot slot wil ij ook inzetten op ons nieuwe Gemeentelijke Ontwikkelingsplan. We moeten nu nadenken over diverse essentiële aspecten. Om er maar een paar te noemen: de bescherming van onze gezondheid, de inrichting van onze openbare ruimte, de levenskwaliteit in onze wijken, de mobiliteit in al haar aspecten, de ondersteuning van onze economische en commerciële activiteiten, de sociale cohesie, …

Hoe ziet u uw rol als burgemeester?
Ik zie dat als een enorme kans en een grote verantwoordelijkheid.

In de eerste plaats houdt dat in de gemeente, samen met het College dat ik voorzit en uiteraard de gemeenteraad, te beheren als een goed huisvader. Ook stedenbouw, financiën, burgerlijke stand en politie, samen met preventie, behoren tot mijn bevoegdheidspakket.

Een rol als burgemeester houdt voor mij nog tal van andere aspecten in. Ten dienste staan van de inwoners en het bestuur met een luisterend oor voor hun noden en adviezen. Aanwezig zijn op het terrein. Beschikbaar zijn en me inzetten om te helpen, maar ook om de burgers te beschermen. Ik ben overigens al in gesprek gegaan met diverse lokale spelers; in eerste instantie met de handelaars. Vervolgens ga ik me ook voorstellen aan de bewoners in de verschillende wijken zodra de sanitaire omstandigheden dat toelaten.

De vragen zijn zeer concreet en het is mijn rol om erover te waken dat acties en resultaten snel volgen en in alle openheid worden gedeeld.

Om die rol goed te kunnen invullen, zal ik niet alleen mijn luister- en inlevingsvermogen, mijn energie en actievermogen inzetten maar ook mijn ervaring in het managen van de meest uiteenlopende teams en het inherente relationele netwerk aanwenden ten dienste van onze gemeente.

 

 

Gepubliceerd op:
22 oktober 2020

Meer artikels ?