Groendreefstraat 68 – 80 – Herinrichtingsoperatie van gevel tot gevel

Groendreefstraat 68 – 80 – Herinrichtingsoperatie van gevel tot gevel

Aard van de hoofdactiviteit:

herinrichtingsoperatie van gevel tot gevel van een wegsectie met het oog op het verbeteren van de verkeersbewegingen van voetgangers en PVMS en het reorganiseren van de parkeergelegenheid

Omtrek en zone:

Wegennet en gebied van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

Hoofdreden van het onderzoek:

Bijzonder voorschrift  25.1. van het GBP: handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van het openbaar vervoer

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 31/10 tot 29/11/2016

De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op donderdag 22 december 2016 in het gemeentehuis.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag worden geraadpleegd op het Huis van de Participatie, Gentsesteenweg 1228

  • maandag, dinsdag: tussen 10u en 13u
  • donderdag tussen 14u en 19u.

Het gemeentebestuur, Koning Albertlaan 33

  • woensdag tussen 9u en 12u
  • donderdag tussen 9u en 12u of tussen 19u en 20 uur (op afspraak)

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op donderdag, of na telefonisch afspraak op het nr. 02/563 59 25.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

  • Schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgend adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem uiterlijk op 29/11/2016.
  • Mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis – dienst Stedenbouw- Koning Albertlaan 33.

Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan elkeen zijn/haar opmerkingen en/of klachten laten gelden en/of schriftelijk verzoeken aan het College van Burgemeester en Schepenen om gehoord te worden door de overlegcommissie.

Elkeen kan deelnemen aan de openbare hoorzitting ter voorstelling van het project deelnemen op het gemeentehuis op 22.12.2016. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Gepubliceerd op:
26 oktober 2016