[POLITIEK LEVEN] Toelichtingsnota van de gemeenteraden zijn beschikbaar

Een keer per maand (meestal de laatste donderdag) komen onze mandatarissen – burgemeester, schepenen en raadsleden – samen voor de gemeenteraad, de wetgevende macht van de gemeente.

De gemeenteraad (of ten minste de ‘openbare zitting’) is voor het publiek toegankelijk en de dagorde wordt systematisch één week voor de zitting op de website van de gemeente gepubliceerd.

 Voor nog meer transparantie zal het voortaan ook mogelijk zijn om een gedetailleerde voorstelling van de agendapunten van elke gemeenteraad te raadplegen.

Arzel niet en gaan naar Editoria (platform van publicaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om alle documenten te raadplegen.

Gepubliceerd op:
20 februari 2019

Meer artikels ?