[POLITIEKE LEVEN] – Installatie van de nieuwe Gemeenteraad op 1ste december 2018

U wordt uitgenodigd om de vergadering (openbare zitting) van de Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op zaterdag 1ste december om 9u30.

Agenda (.pdf):

1. Geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 – Mededeling van het Besluit van het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van de Gemeenteraadsleden verkozen op 14.10.2018.
3. Eventuele terugtrekkingen van verkozen Gemeenteraadsleden – Desgevallend, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van de opvolgers.
4. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden.
5. Verkiezing, eedaflegging en installatie van zes Schepenen.
6. Aanvaarding van het principe om het aantal Schepenen met één eenheid te vermeerderen  zoals bepaald bij artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet.
7. Verkiezing, eedaflegging en installatie van een zevende Schepen.
8. Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad.
9. Verkiezing van de Plaatsvervanger van de Voorzitter van de Gemeenteraad.
10.Mededeling betreffende de verkiezing van de leden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
11. Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen van de bevoegdheid  om contractueel personeel aan te stellen.
12.Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende sommige overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten en opdrachten  gebaseerd op een gesloten raamovereenkomst.
13. Goedkeuring staande de zitting van het proces-verbaal van de Gemeenteraad van 1 december 2018.

 

Gepubliceerd op:
23 november 2018

Meer artikels ?