Zitting van de gemeenteraad van 4 maart 2021

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 4 maart 2021 om 20u (via videoconferentie).

De zitting zal ook via live streaming volledig uitgezonden worden op YouTube : 1082berchem (https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA).

AGENDA – OPENBARE ZITTING

BOURGMESTRE – M. LAMOULINE – BURGEMEESTER
SECRETARIAT COMMUNAL – GEMEENTESECRETARIAAT

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28 januari 2021 – goedkeuring
2. Ontslag van zijn mandaat van Gemeenteraadslid van Mijnheer Rudi LANDELOOS – nazicht van de geloofsbrieven van Mevrouw Nathalie MAYOR, 2e opvolgster van de lijst Open MR – eedaflegging – installatie
3. Vaststelling van de rangorde van de Gemeenteraadsleden – wijziging ingevolge het ontslag van Mijnheer Rudi LANDELOOS als Gemeenteraadslid
4. Preventiecommissie – aanduiding van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Rudi LANDELOOS
5. Commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede – aanduiding van een effectief lid ter vervanging van Mijnheer Rudi LANDELOOS
6. Politieverordening van de Burgemeester van 15 januari 2021 tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels in het kader van de hoogdringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – verlenging van de maatregelen tot 1 maart 2021 – bevestiging
7. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet – mededeling
8. Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen – bekrachtiging
9. Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door meerderjarigen – bekrachtiging
10. Overeenkomst gemachtigde begunstigde tussen de gemeente Sint-Agatha-Berchem en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem in het kader van het Stadsbeleidsprogramma luik 2 – programmering 2021-2025 – project 3.1: “Door en voor de buurt!” – goedkeuring
1er ECHEVIN – M. POLET – 1e SCHEPEN
FRANSTALIG ONDERWIJS
11. Département Education et Temps Libre – enseignement francophone – appel à candidatures pour une désignation à titre temporaire pour une durée supérieure à quinze semaines à partir du 16 août 2021 dans la fonction de direction de l’école communale primaire Les Glycines
FRANSTALIGE BUITENSCHOOLSE OPVANG
12. Département Education et Temps Libre – Accueil Temps Libre – approbation du programme CLE 2021-2026 (Coordination Locale pour l’Enfance)
2e SCHEPEN – MEVR. VAN DEN BROUCKE – 2ème ECHEVINE
STRATEGIE EN ONTWIKKELING
13. Gedeeld beheer van de binneneilandjes – typeovereenkomst voor de verbetering van de plantenkwaliteit en/of de biodiversiteit van de percelen – goedkeuring
4ème ECHEVIN – M. BEL-HOUSSEÏNE – 4e SCHEPEN
GEBOUWEN
Onderhouds-, opfrissings- en aanpassingswerken aan de gebouwen – raamovereenkomst gedurende 3 jaar (2021-2023) – lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring
5ème ECHEVIN – M. WAUTHIER – 5e SCHEPEN
GEMEENTESECRETARIAAT
15. Echevinat de la culture française – projet “Ville des mots 2021” – contrat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre culturel Archipel 19 et les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Ganshoren et Koekelberg – approbation
PUBLIC RELATIONS, HUIS VAN PARTICIPATIE, HANDEL EN FESTIVITEITEN
16. Wekelijkse openbare vrijdagmarkt, jaarmarkt en speciale themamarkt – ontwerp van concessieovereenkomst – raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten – goedkeuring
6e SCHEPEN – MEVR. VANDEN BREMT – 6ème ECHEVINE
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS
17. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – toetsingsinstrument en afsprakenkader alternatieve leercontext
18. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Academie voor Muziek en Woord – overeenkomst betreffende de oprichting en de werking van de vestigingsplaatsen te Koekelberg
PUNTEN INGEDIEND DOOR GEMEENTERAADSLEDEN
19. Interpellatie van 10 februari 2021 van Mevrouw Chantal DUBOCCAGE, Gemeenteraadslid, betreffende de erkenningsaanvraag van het taalcertificaat in Gebarentaal
20. Voorstel van 17 februari 2021 van Mijnheer Marc VANDE WEYER, Gemeenteraadslid, om QRcodes te plaatsen op bepaalde straatplaten en andere emblematische monumenten van de gemeente Sint-Agatha-Berchem
21. Interpellatie van 19 februari 2021 van Mijnheer Geoffrey VAN HECKE, Gemeenteraadslid, betreffende de stedelijke vegetalisatie
22. Interpellatie van 22 februari 2021 van Mevrouw Regine HEIJVAERT, Gemeenteraadslid, betreffende de plannen die ingediend zijn voor de bouw van een nieuw cultureel centrum, Dendermondestraat, op de grens Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem.

Bijkomende dagorde:

23. Motie van 23 februari 2021 van Mijnheer Abdallah JOUGLAF, Mevrouw Mélanie VAN HOEF en Mevrouw Fatiha REZKI, Gemeenteraadsleden, betreffende het BATOPIN-project.
24. Interpellatie van 26 februari 2021 van Mijnheer Abdallah JOUGLAF, Gemeenteraadslid, betreffende het gebouw “Le Saule”.
25. Interpellatie van 26 februari 2021 van Mevrouw Gladys KAZADI, Gemeenteraadslid, betreffende het arrest van het Grondwettelijk Hof naar aanleiding van een beroep tegen het nieuwe berekeningssysteem voor de algemene dotatie van de Brusselse gemeenten.
26. Verklaring van 26 februari 2021 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de opvang van personen zonder papieren die in de Gisseleire Versélaan geïnstalleerd zijn.
27. Interpellatie van 26 februari 2021 van Mijnheer Vincent LURQUIN, Gemeenteraadslid, betreffende de onbezette gebouwen.Gepubliceerd op:
24 februari 2021

Meer artikels ?