[25.11.2019] Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Sint-Agatha-Berchem zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen.

Helaas zijn er vandaag de dag nog steeds veel vrouwen die het slachtoffer zijn van allerlei soorten geweld: fysiek, verbaal, psychologisch, economisch, enz.
Het college van Burgemeester en Schepenen wenst, op initiatief van de Schepen voor Gelijke Kansen, de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunen.

 

 

Door het witte lint te dragen, betuigd u het belang van:

  • Sluit nooit de ogen voor eender welke acte van geweld tegen een vrouw;
  • Zoek nooit een excuus voor de aanvallers;
  • Overtuig vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld om hulp te zoeken;
  • Gewelddadige mensen overtuigen om hulp te zoeken.

Veel verenigingen en instellingen bieden informatie, ondersteuning en hulp aan slachtoffers van geweld.

 Wie contacteren ?

  • Levensbedreigende situatie: police/politie 101
  • Medische hulp : 112
  • Dienst slachtofferhulp van de politiezone Brussel-West : 02/412 65 58
  • Hulplijn tegen geweld (voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is of geweldadig is) : 1712 (gratis en anoniem)
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (relatie met de partner) : 0800/13.500
  • Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UMC Sint-Pieter) : 02/535.45.42.

 

Toon deze 25 november uw solidariteit om een einde aan het geweld tegen vrouwen te maken.

Gepubliceerd op:
25 november 2019

Meer artikels ?