Agenda van de Gemeenteraad van 31 augustus 2017

Agenda (Openbare zitting)

 

 

 

 

 

 

  1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22 juni 2017 – Goedkeuring
  2. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen v66r 30.06.2017 krachtens artikelen 234§3 en 236§2 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling
  3. Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen sinds 30.06.2017 krachtens artikelen 234§3 van de Nieuwe Gemeentewet- Mededeling
  4. Delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen, aan de Gemeentesecretaris en aan de Gemeenteontvanger van de bevoegdheid  om de wijze van gunnen van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten te bepalen en de voorwaarden ervan vast te leggen voor de uitgaven met betrekking tot de gewone begroting en voor opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst conform artikel 234§4 en §5 van de Nieuwe Gemeentewet
  5. Samenwerking met de Gemeente Grand-Dakar- Toekenning van de eretitel van Ereburger aan de Burgemeester van Grand-Dakar, Mijnheer Jean-Baptiste DIOUF- Officiële benaming van het bloemenperk gelegen aan de voorkant van het Gemeentehuis ais “Square Grand-Dakar” – Goedkeuring
  6. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Nederlandstalig onderwijs – Aansluiting bij het regionaal ondersteuningsnetwerk  Centrum – Bekrachtiging van de Collegebeslissing  van 13 juni 2017
  7. Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke basisschool – Aanpassingen schoolreglement basisonderwijs vanaf 1 september 2017
Gepubliceerd op:
23 augustus 2017

Meer artikels ?