Agenda van de Gemeenteraad van 7 maart 2017

De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017 om 20.00 uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem).

 

 

 

 

 

Het gaat hier om een openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda:

1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting  van 26 januari 2017 – Goedkeuring.
2. Verkiezing van de leden van de Politieraad – Ontslag van Mijnheer Ndongo DIOP-  Akteneming.
3. Intercommunale voor Teraardebestelling cvba – Ontslag van Mijnheer Ndongo DIOP als beheerder­ – Benoeming van één beheerder.
4. Publiekrechtelijke vereniging “De Brusselse Keukens”- Ontslag van Meneer Ndongo DIOP­ – Benoeming  van één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering/Raad van Bestuur/Bureau.
5. Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling onderworpen aan een openbaar onderzoek tussen 13 januari 2017 en 13 maart 2017 – Advies.

Gepubliceerd op:
27 februari 2017

Meer artikels ?