Bericht aan de bewoners van de Auguste Deniestraat & omgevingen

Mevrouw, Mijnheer,

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt u mee dat werkzaamheden binnenkort in uw straat zullen worden uitgevoerd.

Vivaqua Sanering zal immers van 11 tot 15 april (werkzaamheden die oorspronkelijk voor de vorige week waren gepland) de private rioolaansluitingen vernieuwen. Deze werkzaamheden worden ondernomen in de Auguste Deniestraat, op het gedeelte tussen de Van Nieuwenborghstraat en de Maricollendreef.

De werkzaamheden nemen ongeveer één week in beslag en de straat zal op het hierboven vermelde gedeelte volledig geblokkeerd zijn. Omleidingen zullen niettemin worden ingesteld.

Wij danken u voor uw begrip t.o.v. deze tijdelijke ongemakken en het Departement Technische Zaken blijft ter uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen (02/464 04 07).

Sint-Agatha-Berchem, 14/03/22

Gepubliceerd op:
17 maart 2022