[BERICHT] Nieuwe begraafplaats – Bericht van terugname

Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de burgers, dat in zitting van 15 oktober 2019 besloten werd
op 1 mei 2020 :

Volgende cellen zullen teruggenomen worden uit het columbarium :

de cellen van 5 jaar : 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14

de cellen van 15 jaar : 2 – 7 – 61 – 67 – 72 – 85 – 86

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op de Dienst Burgerlijke Stand, tel. : 02/464.04.61

Gepubliceerd op:
22 oktober 2019

Meer artikels ?