[BESCHERMING] Het dragen van een masker in de werkomgeving?

De administratie respecteert de veiligheidsinstructies en herinnert iedereen eraan de voorzorgsregels nauwgezet op te volgen.

Als een gemeentelijke ambtenaar  zich ziek voelt en symptomen vertoont, moet hij of zij telefonisch contact opnemen met de arts en zijn of haar instructies opvolgen.

 Als een gemeentelijke ambtenaar geen symptomen vertoont, zal hij of zij zich melden op zijn of haar (tele)werkplek.

 We willen u er ook aan herinneren dat, gezien het tekort, alle maskers enkel bestemd zijn voor medisch gebruik.

 In Sint-Agatha-Berchem is het personeel dat een masker MOET dragen, degene die in de residentie Bloemendal werkt en die verantwoordelijk is voor de begrafenissen, de andere werknemers dragen geen masker op hun werkplek.

 Wij doen ook een beroep op u! Als u in het bezit bent van maskers (chirurgische en FFP2), nodigen wij u uit om deze bij de receptie van het OCMW te bezorgen waar ze zullen worden doorgestuurd naar het Bloemendal.

Gepubliceerd op:
31 maart 2020

Meer artikels ?